Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school


KATALOG

WARTOŚCI

 

 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „PINOKIO”

W CHEŁMNIE

 


 

Jestem kulturalny

Dziecko:

1) Używa form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia;

2) Zna proste zasady savoir-vivre;

3) Okazuje szacunek dorosłym: rodzicom, pracownikom przedszkola, znajomym;

4) Jest życzliwe, serdeczne i uprzejme dla rówieśników i dorosłych;

5) Kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;

6) Kulturalnie zachowuje się przy stole i podczas imprez przedszkolnych;

 

 

Jestem bezpieczny

Dziecko:

1) Wie, że jest akceptowane;

2) Potrafi podzielić się swoimi wątpliwościami i niepokojami;

3) Potrafi poinformować dorosłego o swoich dolegliwościach i samopoczuciu;

4) Potrafi poprosić o pomoc, gdy czuje się zagrożone;

5) Przestrzega zasady bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu terenowego w przedszkolu;

6) Zna zasady ruchu drogowego oraz kontaktu z obcymi i zwierzętami;

 

 

Dbam o swoje zdrowie

Dziecko:

1) Unika hałasu i mówi umiarkowanym głosem;

2) Bierze udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach;

3) Rozwija swoją sprawność ruchową;

4) Dba o czystość osobistą;

5) Jest samodzielne i dba o schludny i estetyczny wygląd;

 

 

Jestem dobrym kolegą.

Dziecko:

1) Przestrzega zasad, norm i reguł ustalonych w grupie – Grupowy Kodeks Przedszkolaka;

2) Zna wzorce właściwych zachowań, i nie powiela negatywnych;

3) Wyraża swoje emocje w sposób zrozumiały;

4) Jest uprzejme w relacjach z innymi;

5) Dzieli się tym, co jest wspólne;

6) Szanuje cudzą własność oraz wytwory swojej pracy i wytwory pracy kolegów;

7) Potrafi słuchać innych: dorosłych i dzieci;

 

 

Jestem przyjacielem przyrody

Dziecko:

1) Dostrzega piękno świata przyrody;

2) Szanuje zieleń;

3) Nie zaśmieca otoczenia;

4) Jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt i roślin;

 

Kocham swoją rodzinę

Dziecko:

1) Okazuje szacunek najbliższym;

2) Zna tradycje rodzinne: święta i uroczystości;

3) Rozmawia z rodzicami o ich pracy, zainteresowaniach i uczuciach;

4) Samodzielnie podejmuje proste obowiązki w domu, pomaga najbliższym;

 

Jestem dobrym Polakiem

 

Dziecko:

1) Interesuje się własną miejscowością i regionem;

2) Zna kraj w którym mieszka: barwy narodowe, godło, hymn, stolicę;

3) Zna znaczenie słowa Ojczyzna;

4) Szanuje tradycje i święta narodowe;

 

 

Back to top