Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

PROGRAM WIODĄCY :


Program Edukacyjny: "Kocham przedszkole" M.A.Pleskot, A.Staszewska - Mieszek WSiP

PROGRAMY DODATKOWE:


Program Edukacyjny: CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Nasze przedszkole  roku uczestniczy w programie " Czytające Przedszkola" w ramach kampanii społecznej CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM organizowanej przez Fundację ABC XXI. Celem programu jest propagowanie codziennego czytania dziecku dla przyjemności przez minimum 20 minut.


Program Edukacyjny: "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

To program o tematyce ekologicznej. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzieci uczą się szacunku do natury, poznają zwierzęta, rośliny, warzywa, owoce. Uczą się jak w codziennym życiu dbać o środowisko, jak oszczędzać wodę i energię. Dzięki akcji, dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na ich podstawie realizują wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko. Dzieci uczestniczą w takich działaniach jak: wycieczki ekologiczne, konkursy ekologiczne, Zielony Dzień, Dzień Marchewki, Pierwszy Dzień Wiosny itp.


Program Edukacyjny:  "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

Założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele szczegółowe programu:

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Metodyka programu:

- Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.

- W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.


Back to top